Reproducción automática de música y videos

Para activar o desactivar la característica de reproducción automática:

1.      Ingresa al Menú de la aplicación.

2.      Selecciona Configuración.

3.      Activa o desactiva Reproducción automática de música y Reproducción automática de video.

Feedback and Knowledge Base