นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

https://www.escapex.com/legal  

• เราไม่อนุญาตสำหรับเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือมีความหยาบคาย
• เราลบผู้ใช้ที่ปลอมเป็นบุคคลใด ๆ หรือระบุ หรือบิดเบือนความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหรือองค์กรในทิศทางอื่นอย่างทุจริต
• เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยปราศจากการยินยอมของบุคคลนั้น ๆ
• เราไม่ทนต่อการข่มขู่หรือก่อกวน รวมทั้งลบเนื้อหาที่ดูมีเป้าหมายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างมีวัตถุประสงค์ด้วยเจตนาในการสร้างความเสื่อมเสียหรือทำให้อับอายต่อบุคคลผู้นั้น
• เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือประเภทการทำให้ตัวเองบาดเจ็บอื่นใด รวมทั้งทำร้ายตนเองและการรับประทานที่ผิดปกติ
• เราลบความเสี่ยงที่คุกคามต่อบุคคลสาธารณะ เช่นเดียวกับคำพูดแสดงความเกลียดชังต่อพวกเขา – เช่นเดียวกับที่เราทำต่อบุคคลทั่วไป
• เราไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปในการพยายามที่จะซื้อ ขาย หรือค้าขายยาตามใบสั่งแพทย์ กัญชา อาวุธปืนหรืออาวุธยุทธภัณฑ์
• เราจำกัดการแสดงภาพโป๊เปลือยเนื่องจากผู้ใช้บางส่วนภายในชุมชนระดับโลกของเราอาจอ่อนไหวต่อประเภทเนื้อหานี้ – โดยเฉพาะจากภูมิหลังด้านวัฒนธรรมหรืออายุของพวกเขา
• เราขอให้คุณเคารพต่อสิทธิด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ

Feedback and Knowledge Base